Tag Vyazhishchi

Vyazhishchi

Vyazhishchi is small village in Novgorod Oblast

DSC06860

DSC06861

DSC06862

DSC06865

DSC06882

St. Nicholas convent

DSC06858

DSC06864

DSC06870

DSC06872

DSC06873

DSC06874

DSC06878